آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بله‌گورن (چهارمین کارگزار حکمران گوندور)

بله‌گورن (چهارمین کارگزار حکمران گوندور)

بله‌گورن چهارمین کارگزاری بود که بر گوندور حکمرانی کرد. او وارث هریون کارگزار بود و متعاقباً پسرش به نام هورین اول بجای او بر مسند حکمرانی تکیه زد. او مدت پنجاه و شش سال در آغاز هزاره سوم از دوران سوم در عهدی که به دوره آرامش فعال مشهور بود فرمانروایی کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...