آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Battle of the Field of Celebrant

آرشیو برچسب: Battle of the Field of Celebrant

نبرد میدان کلبرانت (پیروزی ائورل بر دشمنان گوندور)

در زمان کیریون کارگزار، گوندور مورد تهاجم مردمان درنده  خوی شرقی- که تنها با نام بالخوت شناخته می شوند- قرار گرفت. کیریون در اوج نا امیدی،  ائوتئود را  به یاری طلبید؛ مردمان شمالی که در سرچشمه های آندوین سکونت داشتند. فراتر از امید کیریون، ارباب آن ها ائورل به سوی جنوب رهبریشان کرد و دشمنان گوندور را در سواحل رود ...

ادامه مطلب »