خانه - آرشیو برچسب: Bard l

آرشیو برچسب: Bard l

بارد اول (کمانگیر شهر دریاچه)

 او یکی از اعقاب گیریون، فرمانروای دیل بود که اسماگِ اژدها را کشت و دوباره شهر دیل را در دامنه تنها کوه بنا نهاد.