خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بارد اول (کمانگیر شهر دریاچه)

بارد اول (کمانگیر شهر دریاچه)

 او یکی از اعقاب گیریون، فرمانروای دیل بود که اسماگِ اژدها را کشت و دوباره شهر دیل را در دامنه تنها کوه بنا نهاد.

درباره اله سار