آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Baraz

آرشیو برچسب: Baraz

باراز (نام کوتاه شدۀ بارازینبار)

یک نام دورفی برای یکی از کوه های سه گانه موریا که کاردهراس یا ردهورن نیز نامیده می‌شوند. بهنظرمی‌رسد که باراز کوتاه شدۀ نام بارازیبار باشد.

ادامه مطلب »