آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Bag End

آرشیو برچسب: Bag End

بگ اند (مجموعۀ حفره های بزرگ زیر تپۀ هابیتون)

مجموعۀ حفره های بزرگ زیر تپۀ هابیتون  حفره هابیتی بزرگ و مجهزی بود که به عنوان خانه بیلبو بگینز و وارثش فرودو شناخته می‌شد. درب گرد و سبز رنگ آن به یک حفرۀ هابیتی بزرگ و مجهز باز می‌شد که به بیشترقسمت‌های تپۀ بالای هابیتون راه داشت. مطابق رسم و رسوماتی که حفره های هابیتی بر مبنای آن ساخته می‌شد، ...

ادامه مطلب »