آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Atanatar II

آرشیو برچسب: Atanatar II

آتاناتار دوم (شاه گوندور در اوج شکوه آن)

«آتاناتار آلکارین پسر هیارمنداکیل در اوج شکوه زندگی کرد، چنانکه مردم میگفتند که کودکان گوندور با سنگهای گرانبها بازی میکنند.» ارباب حلقه ها، ضمیمه الف گوندور و وارثان آناریون هیارمنداکیل اول یکی از بزرگترین پادشاهان گوندور بود، و مرزهاو ثروت آنرا به بیشترین حد خود گسترش داد. پسر او آتاناتار دوم  سرزمینی را که از گری فلاد تا دریای رون کشیده  ...

ادامه مطلب »