آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آتاناتار دوم (شاه گوندور در اوج شکوه آن)

آتاناتار دوم (شاه گوندور در اوج شکوه آن)

«آتاناتار آلکارین پسر هیارمنداکیل در اوج شکوه زندگی کرد، چنانکه مردم میگفتند که کودکان گوندور با سنگهای گرانبها بازی میکنند.»

ارباب حلقه ها، ضمیمه الف

گوندور و وارثان آناریون

هیارمنداکیل اول یکی از بزرگترین پادشاهان گوندور بود، و مرزهاو ثروت آنرا به بیشترین حد خود گسترش داد. پسر او آتاناتار دوم  سرزمینی را که از گری فلاد تا دریای رون کشیده  شده بود را به ارث برد وحتی مردم اومبار و هاراد نیز به او خراج میدادند.

وسعت و قدرت قلمرویی که آتاناتار به ارث برده بود، به او لقب آلکارین (شکوهمند) را بخشید؛اما او تنها کمی در حفظ آن نقش داشت و هیچ تلاشی برای گشترش آن نکرد. از همان زمان آتاناتار گوندور شروع به افول کرد. نشانه هایی وجود دارد که نشان میدهد گندالف در این زمان برای اولین بار به گوندور سفر کرده و نام اینکانوس را از گوندوریان دریافت کرد.

آتاناتار دوم برای هفتاد و هفت سال بر گوندور حکومت کرد، که در طی آن ثروت و قدرت ایجاد شده توسط پدرش به تدریج کاهش یافت. پس از او پسر بزرگش تحت نام نارماکیل اول به حکومت رسید اما چون فرزندی نداشت برادرش کالماکیل جانشینش شد.

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...