آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Araphant

آرشیو برچسب: Araphant

آرافانت (پدر آخرین پادشاه آرتداین)

در زمانی که آرافانت پادشاهی را از پدرش آراوال به ارث می برد، آرتداین از قبل وارد دشواری های ناخواسته ای شده بود. پادشاه جادوپیشه ی انگمار برای حدود ۵۰۰ سال سرزمین های شمالی را به محاصره خود در آورده بود، و مقاومت آرتداین شروع به شکست کرده بود. تنها امیدی که برای آرافانت باقی مانده بود، تجدید پیمانی باستانی با پادشاهی جنوب، گوندور، بود، ...

ادامه مطلب »