آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرافانت (پدر آخرین پادشاه آرتداین)

آرافانت (پدر آخرین پادشاه آرتداین)

تاریخ : از سال ۱۷۸۹ دوران سوم تا ۱۹۸۴ دوران سوم (او به مدت ۱۷۵ سال زیست) پادشاه آرتداین از سال ۱۸۹۱ دوران سوم (به مدت ۷۳ سال حکمرانی کرد)

نژاد: انسان

بخش : دونه داین

فرهنگ : آرتداین

خانواده : خاندان ایسیلدور

معنی : ترکیبی از دو کلمه ara به معنی سلطنتی و کلمه ی phant که معنای آن مشخص نیست.

عناوین : وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین

در زمانی که آرافانت پادشاهی را از پدرش آراوال به ارث می برد، آرتداین از قبل وارد دشواری های ناخواسته ای شده بود. پادشاه جادوپیشه ی انگمار برای حدود ۵۰۰ سال سرزمین های شمالی را به محاصره خود در آورده بود، و مقاومت آرتداین شروع به شکست کرده بود.

تنها امیدی که برای آرافانت باقی مانده بود، تجدید پیمانی باستانی با پادشاهی جنوب، گوندور، بود، که در آن زمان گوندور نیز از دشمنان شرقی خود ارابه سواران صدمات بیشماری را متحمل شده بود. آرافانت اتحادی بین شاه اوندوهر پادشاه گوندور برقرار کرد و آنرا با ازدواج پسرش آرودویی با دختر پادشاه گوندور فیریل مهر و موم کرد. پیش بینی آرافانت برای آوردن کمک به پادشاهی اش به شکست انجامید، بنابراین تا زمانی که گوندور مورد حمله واقع می شد،  هیچ نیروی نظامی ای را نمی توانست برای کمک به آرافانت بفرستد.

چهار سال پس از اینکه این اتحاد درست شده بود، اوندوهر در نبردی با دشمنان شرقی گوندور ارابه سواران کشته  شد و پادشاهی جنوب بدون پادشاه باقی ماند. وارث آرافانت، آرودویی برای تصاحب پادشاهی گوندور اقدام کرد که دو پادشاهی را دوباره با هم متحد می کرد اما پیشکار گاندور پلندور مردم را برای نپذیرفتن این تصمیم تحریک کرد.

آرافانت بر آرتداین به مدت هفتاد و سه سال حکمرانی کرد. نسل او توسط فرزندش آرودویی ادامه یافت، کسی که آخرین پادشاه سرزمین های شمالی است.

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...