آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Arahael

آرشیو برچسب: Arahael

آراهایل (دومین سر کرده ی دونه داین)

آراهایل اولین وارث ایسیلدور بود که بعد از نابودی پادشاهی شمال به دنیا آمد. پدرش آرانارات، او را به الروند دارد تا در ریوندل پرورش یابد و این کار سنتی برای سرکردگان شمال شد. چند دهه قبل از اینکه آراهایل به عنوان رهبر مردمانش شود، گندالف به دول گولدور رفته بود و ارباب آنجا را به شرق رانده بود. شاه ...

ادامه مطلب »