آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ar-Zimrathôn

آرشیو برچسب: Ar-Zimrathôn

آر-زیمراتون (وارث آر-آدوناخور)

پسر و جانشین آر-آدوناخور بود. وی بیست و یکمین فرمانروای و هجدهمین شاه نومه نور بود. پدرش اولین شاهی بود که نامش را از زبان آدونائیک انتخاب کرد و آر-زیمراتون نیز به همان روش ادامه داد. معادل الفی نام او تار-هوستامیر ثبت شده است. آر-زیمراتون هفتاد و یک سال بر نومه نور حکومت کرد و پس از او پسرش آر-ساکالتور ...

ادامه مطلب »