آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Appledore Family

آرشیو برچسب: Appledore Family

خانواده ی اپل دور (خانواده ای از انسان های ساکن بری)

نامی خانوادگی برای انسان های ساکن بری. به نظر می رسد، فقط یکی از اعضای این خانواده در کارهای تالکین وجود دارد، رولی اپل دور، کسی که در نبردی در بری در زمان نبرد حلقه کشته شد.

ادامه مطلب »