آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Angrist

آرشیو برچسب: Angrist

آنگریست (شکافنده ی آهن، دشنه ای که تلخار ساخته بود)

دشنه ای فوق العاده، ساخته شده توسط آهنگری بزرگ به نام تلخار نوگرودی که قادر بود آهن را به راحتی برش چوب، ببُرد. آن دشنه توسط کوروفین پسر فئانور حمل می شد که آن را بدون نیام همراه خود می برد. کوروفین برای مدتی به همراه برادرش در نورگوتروند دارای قدرت بود، اما بعد از اینکه لوتین، سائرون را شکست ...

ادامه مطلب »