آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Angren

آرشیو برچسب: Angren

آنگرن (نامی به زبان الفی برای رودخانه ی آیزن)

نام قدیمی تری که الف ها برای این رودخانه معین کرده بودند، رودی که بیشتر با نامی که روهیریم(رودخانه ی آیزن) به آن داده بودند، شناخته می شد. هر دو نام معنای یکسانی دارند: «رودخانه ی آهن».

ادامه مطلب »