آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Andúnië

آرشیو برچسب: Andúnië

آندونیه (شهر ساحلی که توسط اجداد الندیل حکمرانی می شد)

یک شهر مهم و بندرگاهی در ناحیه آندوستار در غرب نومه نور .اربابان آندونیه اجداد پادشاهی دونه داین در سرزمین میانه بود.

ادامه مطلب »