آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Almiel

آرشیو برچسب: Almiel

آلمیل (کوچکترین دختر تار ملندور)

کوچکترین فرزند از سه فرزند ملندور و آلماریان، یازده سال قبل از آن که پدرش پادشاه نومه نور شود متولد شد. برادر بزرگترش آناردیل نام داشت. کسی که می‌خواست با عنوان تار آلداریون، راه پدرش را دنبال کند. آلمیل در دورانی که نومه نوری ها در سرتاسر دریا در پی کشف دوباره‌ی سرزمین میانه بودند زندگی کرد. ولی حتی اگر ...

ادامه مطلب »