آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Aldor the Old

آرشیو برچسب: Aldor the Old

آلدور کهنسال (پادشاه روهان که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

دومین پسر برگو پادشاه روهان. برادر بزرگترش بالدور زمانی که سعی کرد از گذرگاه مردگان عبور کند، گم شد. بنا بر این آلدور به عنوان جانشین پدرش، پادشاه روهان شد.او تنها بیست وشش سال داشت که به سلطنت رسید و دوران حکومت هفتاد و پنج ساله اش طولانی ترین دوران در میان پادشاهان روهان بود. به دلیل عمر طولانی اش ...

ادامه مطلب »