آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Aldamir

آرشیو برچسب: Aldamir

آلدامیر (جانشین الداکار از گاندور)

در زمان جنگ داخلی گاندور، الداکار توسط کاستامیر عزل و بزرگترین پسرش اورنندیل کشته شد. بعد ها الداکار، حکومتی که حقش بود را باز پس گرفت ولی چون اورنندیل کشته شده بود، آلدامیر پسر کوچکترش جانشین او شد. حکومت آلدامیر با جنگ با سرزمین های جنوبی، همچون بندرگاه اومبار که توسط حامیان کاستامیر گرفته شد آغاز گشت. آلدامیر در آن ...

ادامه مطلب »