آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Alcarinquë

آرشیو برچسب: Alcarinquë

آلکارینکوئه (چراغی که توسط واردا در آسمان قرار داده شده است)

در زمان های بسیار دور، در زمان بیدار شدن الف ها، واردا با استفاده از شبنم های درخشان تلپریون، درخت نقره ای، ستاره های درخشان بسیاری را به آسمان ها افزودند. در میان آنها ستاره هایی هم بودند که برای ما آشنا هستند، همچنین چراغ هایی که حقیقتا ستاره نبودند. مثل آلکارینکوئه، سیاره ای که ما آن را با نام ...

ادامه مطلب »