خانه - آرشیو برچسب: Aeglos

آرشیو برچسب: Aeglos

آیگلوس (خارهای برفی که در آمون رود می رویند)

گیاه بلند و پوشیده شده از خار، ظاهرا از خویشاوندان سرو کوهی ولی کمی بزرگتر از آن. گل های خوشبوی سفید می دهد و الف ها نامی بر این گل ها نهاده اند : آیگلوس به معنی خار های برفی. این گیاه در دامنه های آمون رود در غرب بلریاند یافت می شود، و مطمئنا در جاهای دیگر. ولی اگر در گذشته در شرق کوهستان آبی می رویید، اکنون دیگر اثری از آن پیدا نمی شود. آیگلوس همینطور با نیزه ی معروف گیل گالاد تشابه اسمی دارد، ولی معلوم نیست که آیا این دو نام مستقیما با هم در ارتباط اند یا خیر.

آیگلوس (نیزه ی گیل گالاد)

نیزه ی گیل گالاد، که آن را با خودش به جنگ آخرین اتحاد برد. ترجمه ی نام آن، سنان برفی است.

نکات

  1. این نیزه مطمئنا از مدت ها قبل از نبرد آخرین اتحاد در مالکیت گیل گالاد بوده است، و ممکن است که ساخته شدن آن به دوران اول یا حتی قبل تر باز گردد. با این حال حضور این نیزه تنها در نبرد آخرین اتحاد صریحا ذکر شده است.
  2. سنان برفی ترجمه ی تحت الفظی نام نیزه است ولی بعضی منابع از این هم بیشتر رفته اند و نامی گسترده تر برای آن پیشنهاد داده اند : یخ ستیغ. این ممکن است صحیح باشد، ولی اگر با دید پیچیده تری به قضیه بنگریم، گیاهی است که در بلریاند می رویید و نام آن نیز آیگلوس است. (به معنی خار های برفی) ممکن است که نوک نیزه ی گیل گالاد تداعی کننده ی خار های این گیاه بوده باشد؛ که این فرضیه محتمل تر از “یخ ستیغ” به نظر می رسد.