آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Adrahil

آرشیو برچسب: Adrahil

آدراهیل (بیست و یکمین امیر دول آمروت)

بیست و یکمین امیر دول آمروت که نسل او مستقیما از پدر به پسر به گالادور، اولین امیر، باز می گردد. آدراهیل پسر آنگلیمیر و پدر ایمراهیل، که در جنگ حلقه حضور داشت، بود. نکات: اطلاعات بسیار کمی در مورد آدراهیل در منابع معتبر آمده. تاریخ هایی که در اینجا نوشته شده از جلد دوازدهم کتاب تاریخ سرزمین میانه برداشته ...

ادامه مطلب »

آدراهیل (فرمانده ی سپاه اوندوهر)

وقتی پادشاه اوندوهر سپاهش را برای مواجهه با ارابه سوارانی که گوندور را تهدید می کردند فرستاد، او مرکز سپاه را به پسر وجانشینش، آرتامیر سپرد. سرباز های بال راست سپاه، تحت فرمان برادرزاده ی شاه، مینوختار بودند و بال چپ سپاه تحت فرماندهی آدراهیل از دول آمروت بود. نیروهای اوندوهر به سرنوشتی مصیبت‌بار دچار شدند. او توسط ارابه سواران ...

ادامه مطلب »