آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Accursed Years

آرشیو برچسب: Accursed Years

سال های نفرین شده (سال های طولانی نفرین ایسیلدور)

بطور دقیق مشخص نیست اما ظاهرا به سالهای بسیاری که مردان مرده زیر دویموربرگ بودند اطلاق می شده است. نفرین ایسیلدور، برای خیانت آنها در سالهای پایانی دوران دوم باعث شد که آنها در طول دوران سوم نفرین شده باقی بمانند، تا زمانی که آراگورن آنها را از بند این نفرین رهانید و بنابراین از زاویه ی دید مردان مرده ...

ادامه مطلب »