آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - بیگانه (یکی از نام‌های مختلفی که الف‌ها برای انسان‌ها نهادند)

بیگانه (یکی از نام‌های مختلفی که الف‌ها برای انسان‌ها نهادند)

در آردا الف‌ها عملاً جاودان بودند و سرنوشتشان این بود که تا پایان دنیا در آن باقی بمانند. از نظر آنها، زندگی کوتاه انسان‌ها حقیقتاً زودگذر بود. حتی الف‌های باقی‌مانده در آردا که کشته می‌شدند به تالارهای ماندوس بر می‌گشتند ،در حالی که ارواح انسان‌ها را به مقصدی مبهم می رفت. بنابراین در میان نام‌های بسیاری که الف‌ها به نژاد انسان داده‌اند، بعضی منعکس‌کنندۀ عبور مختصر و کوتاه انسان‌ها از جهان هستند و بنابراین الف‌ها انسان‌ها را بیگانه و میهمان می خواندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است