آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - همایش ها - فایل صوتی سخنرانی رضا علیزاده – اولین همایش آردا

فایل صوتی سخنرانی رضا علیزاده – اولین همایش آردا

فایل صوتی سخنرانی رضا علیزاده – اولین همایش آردا
۴۰۶ Downloads

سخنرانی رضا علیزاده در اولین همایش آردا به تاریخ هجدهم اسفند هزار سیصد و هشتاد و چهار با عنوان: «حدیث ترجمه‌ مشترک، چپق ومقدمه مازیار، و تکنولوژی پیشرفته» – نسخه ی صوتی.
پانویس: «متن سخنرانی».

درباره الوه