آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - همایش ها - نسخه‌ی صوتی سخنرانی «رضا علیزاده» در مراسم شبی با تالکین در شهرکتاب پارس

نسخه‌ی صوتی سخنرانی «رضا علیزاده» در مراسم شبی با تالکین در شهرکتاب پارس

نسخه‌ی صوتی سخنرانی «رضا علیزاده» در مراسم شبی با تالکین در شهرکتاب پارس
۲۲۷ Downloads

متن کامل سخنرانی را در اینجا مشاهده کنید.

درباره الوه