آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - همایش ها - فایل صوتی سخنرانی مراد فرهادپور – اولین همایش آردا

فایل صوتی سخنرانی مراد فرهادپور – اولین همایش آردا

فایل صوتی سخنرانی مراد فرهادپور – اولین همایش آردا
۷۰۶ Downloads

سخنرانی مراد فرهادپور در اولین همایش آردا به تاریخ هجدهم اسفند هزار سیصد و هشتاد و چهار – نسخه ی صوتی.
پانویس: «متن سخنرانی».

درباره الوه