آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سارادوک ‘اسکترگلد’ برندی‌باک (پدر مری برندی‌باک)

سارادوک ‘اسکترگلد’ برندی‌باک (پدر مری برندی‌باک)

ارباب باک‌لند در زمان جنگ حلقه. او پدر مریادوک برندی‌باک بود که همراه یاران حلقه به جنوب سفر کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...