آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سارادوک ‘اسکترگلد’ برندی‌باک (پدر مری برندی‌باک)

سارادوک ‘اسکترگلد’ برندی‌باک (پدر مری برندی‌باک)

ارباب باک‌لند در زمان جنگ حلقه. او پدر مریادوک برندی‌باک بود که همراه یاران حلقه به جنوب سفر کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...