آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سارادوک ‘اسکترگلد’ برندی‌باک (پدر مری برندی‌باک)

سارادوک ‘اسکترگلد’ برندی‌باک (پدر مری برندی‌باک)

ارباب باک‌لند در زمان جنگ حلقه. او پدر مریادوک برندی‌باک بود که همراه یاران حلقه به جنوب سفر کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...