آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سالویا برندی‌باک (یکی از نوادگان گورمادوک نقب‌زن)

سالویا برندی‌باک (یکی از نوادگان گورمادوک نقب‌زن)

سومین فرزند و تنها دختر سادوک برندی‌باک و به همین ترتیب نوۀ گورمادوک، ارباب باک‌لند که سازندۀ سالن براندی بود. سالویا با گاندابالد بولگر ازدواج کرد و صاحب پسری به نام تئوبالد شد. نوۀ سالویا ویلیبالد بولگر بود که با ازدواج با پریسکا بگینز به شجرۀ خانوادۀ بگینز پیوست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...