آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Salvia Brandybuck

آرشیو برچسب: Salvia Brandybuck

سالویا برندی‌باک (یکی از نوادگان گورمادوک نقب‌زن)

سومین فرزند و تنها دختر سادوک برندی‌باک و به همین ترتیب نوۀ گورمادوک، ارباب باک‌لند که سازندۀ سالن براندی بود. سالویا با گاندابالد بولگر ازدواج کرد و صاحب پسری به نام تئوبالد شد. نوۀ سالویا ویلیبالد بولگر بود که با ازدواج با پریسکا بگینز به شجرۀ خانوادۀ بگینز پیوست.

ادامه مطلب »