آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سایروس (طعنه‌زننده به تورین)

سایروس (طعنه‌زننده به تورین)

یک الف از ناندور که پس از اولین نبرد برای اقامت به دوریات رفت و در دربار تین‌گول ساکن شد. وقتی تورین به آن سرزمین آمد، او و سایروس با هم دشمن شدند: مرگ تصادفی سایروس به دست تورین بود که پسر هورین را به یاغی شدن سوق داد.

یادداشت‌ها:

سایروس پس از سقوط لرد خود، دنه‌تور در طول اولین تهاجمات مورگوت به بلریاند در دوریات ساکن شد. تاریخ این رویداد به سال والیان ۱۴۹۷ (یا بیست و نه سال قبل از اولین طلوع خورشید) ثبت شده است. بنابراین، سائروس حداقل ۵۱۳ ساله بود که توسط تورین کشته شد، هرچند ممکن است تصور شود که بسیار مسن تر بوده است.

هرچند توضیحی برای نام سایروس وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد با واژۀ «Saer» به معنای «تلخ» ارتباط داشته باشد، اشتقاقی که با شخصیت سایروس هماهنگ است.

سائروس هرگز در روایت اورگول نامیده ن‌می‌شود، اما بدیهی است که تالکین قصد داشته نام این شخصیت را تغییر دهد، اگرچه در عمل این تغییر هرگز به آثار منتشر شده راه پیدا نکرد. کریستوفر تالکین در ضمیمه‌اش به کتاب «فرزندان هورین» به این مطلب اشاره می‌کند که این نام با اورگول / orgol انگلیسی قدیمی، به معنای «تکبر» منطبق است. این به طرز تحسین برانگیزی به شخصیت این الف می‌خورد، اما نمی تواند منشأ نام او در خود داستان باشد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...