آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سادور (خدمتگذار لنگ هورین)

سادور (خدمتگذار لنگ هورین)

خدمتکار هورین دور-لومین، و دوست دوران بچگی هورین، تورین.

یادداشت‌ها:

تاریخ تولد مشخصی برای سادور در دست نیست، اگرچه گفته شده است که او در زمان داگور براگولاخ (۴۵۵ دوران اول) مردی جوان بوده است. اگر در آن زمان او را حدوداً بیست ساله در نظر بگیریم، سال تولدش تقریباً ۴۳۵ دوران اول خواهد بود، و زمانیکه در دوران کودکی تورین با او نزدیک بود، در سی یا چهل سالگیش به سر می‌برد. هنگامی که تورین در سال ۴۹۶ دوران اول به دور-لومین بازگشت، سادور مردی سالخورده توصیف شده است. اگر این گاهشماری درست باشد، او در واقع در آن زمان در دهۀ ششم زندگی خود بوده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...