آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - روپر گمگی (اولین گمگی)

روپر گمگی (اولین گمگی)

نام داده شده به پسر هاب گمیج. او کار پدر خود را به عنوان یک طناب‌باف در تای‌فیلد دنبال کرد. و به همین ترتیب نام روپر (طناب باف) گمگی (گمگی شکل انحراف‌یافتۀ نام مستعار پدرش گمیجی است.) به او داده شد. این نام خانوادگی از او به پسرش هام‌فست و نوه‌اش سام‌وایز رسید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...