آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - روآک (زاغ پیر اهل تپۀ زاغ)

روآک (زاغ پیر اهل تپۀ زاغ)

رئیس زاغ ها در تپۀ زاغ مکانی نزدیک به اره‌بور بود که نسلش مدت‌ها در تپه‌ها باقی ماندند حتی بعد از هنگامی که اسماگ متحدان قدیمی آن ها یعنی دورف‌ها را رانده بود. روآک در واقع بسیار قدیمی و باستانی بود بطوریکه پدرش کارک، اسماگ را در حال فرود آمدن بر روی کوه دیده بود. سن روآک آن زمان کمتر از صد و پنجاه و سه سال بود. و تورین و بیل‌بو را در مأموریت رسیدن به اره‌بور ملاقات کرد. و او بود که خبر مرگ اسماگ را منتشر کرد و کسی بود که پیغام‌ها را بین تورین و داین پا آهنین جابه‌جا می کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...