آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - رود گلاندوین (رودی که به نهر قو می‌ریخت)

رود گلاندوین (رودی که به نهر قو می‌ریخت)

رودی که از کوه‌های مه‌آلود، در جنوب خزد-دوم سرچشمه می‌گرفت. این رود به سمت غرب جاری می‌شد تا با هورول در بالادست تاربد تلاقی کند، جایی که سرزمین مردابی نین-این-ایلف یا نهر قو را شکل می‌داد.

یادداشت‌ها‌:

در دوران دوم، گلاندوین مرز جنوبی اره‌گیون را تشکیل می‌داد و این مسئله علت نامش بود. در دوران سوم، مرز متفاوتی را نشان می‌داد، مرز جنوبی پادشاهی شمالی آرنور.

مسیر رود گلاندوین به خوبی مشخص شده است، اما مسیر ریزابه‌اش سیرانون چندان مشخص نیست. به نظر قطعی می‌رسد که این رود باید به گلاندوین می‌ریخته است، اما مسیر دقیقش معلوم نیست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...