آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - ریان (مادربزرگ فانی ائارندیل)

ریان (مادربزرگ فانی ائارندیل)

دختر بله‌گوند از خاندان بئور و همسر هور؛ مادر تور و مادربزرگ ائارندیل دریانورد

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...