آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - ریان (مادربزرگ فانی ائارندیل)

ریان (مادربزرگ فانی ائارندیل)

دختر بله‌گوند از خاندان بئور و همسر هور؛ مادر تور و مادربزرگ ائارندیل دریانورد

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...