آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رودئور (پادشاهی شرقی دونه‌داین)

رودئور (پادشاهی شرقی دونه‌داین)

قلمرو شرقی دونه‌داین در شمال پس از تجزیۀ آرنور که در دامنۀ کوهستان مه‌آلود و شمال شرقی اریادور قرار داشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...