آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رودئور (پادشاهی شرقی دونه‌داین)

رودئور (پادشاهی شرقی دونه‌داین)

قلمرو شرقی دونه‌داین در شمال پس از تجزیۀ آرنور که در دامنۀ کوهستان مه‌آلود و شمال شرقی اریادور قرار داشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید یکی از علاقه‌مندی‌های چند سال اخیر بازیگران مری و پی‌پین در ارباب حلقه‌ها، ...