آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رودئور (پادشاهی شرقی دونه‌داین)

رودئور (پادشاهی شرقی دونه‌داین)

قلمرو شرقی دونه‌داین در شمال پس از تجزیۀ آرنور که در دامنۀ کوهستان مه‌آلود و شمال شرقی اریادور قرار داشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...