آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - بازگشت نولدور (بازگشت فئانور و پیرانش از غرب)

بازگشت نولدور (بازگشت فئانور و پیرانش از غرب)

سفر نولدور به سرزمین میانه به دنبال سوگندشان برای باز پس گیری سیلماریل‌ها.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...