آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رته (سومین ماه از تقویم شایر)

رته (سومین ماه از تقویم شایر)

نام ماه سوم در تقویم شایر که توسط ساکنین بری هم استفاده می‌شد و تقریبا معادل مارس امروزی بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...