آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقۀ سرخ (ناریا، حلقه آتش)

حلقۀ سرخ (ناریا، حلقه آتش)

ناریا، حلقۀ آتش؛ یکی از سه حلقۀ قدرتمند الفی که بعداً در دوران سوم به گندالف رسید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...