آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقۀ سرخ (ناریا، حلقه آتش)

حلقۀ سرخ (ناریا، حلقه آتش)

ناریا، حلقۀ آتش؛ یکی از سه حلقۀ قدرتمند الفی که بعداً در دوران سوم به گندالف رسید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...