آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - کتاب سرخ پریانات (اسناد تاریخی هابیت‌ها)

کتاب سرخ پریانات (اسناد تاریخی هابیت‌ها)

نام دیگر کتاب سرخ سرحد غربی

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...