آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رات کلردین (یک خیابان در میناس تی‌ریت)

رات کلردین (یک خیابان در میناس تی‌ریت)

نام الفی خیابانی در پایین‌ترین دیوارۀ میناس تی‌ریت به معنی خیابان چراغ سازها. جایی که برگوند، پی‌پین را برای دیدن پسرش، برگیل، فرستاد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...