آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - راماس اخور (دیوار مرزی دشت‌های په‌له‌نور)

راماس اخور (دیوار مرزی دشت‌های په‌له‌نور)

دیواره‌ای بزرگ میناس تی‌ریت را در بر گرفته بود و مرز دشت‌های په‌له‌نور را مشخص می‌کرد. در هنگام نبرد حلقه این دیوار بازسازی شده بود اما در برابر ارتش زیر نظر فرماندۀ سیاه، شاه جادوپیشه، مقاومت بسیار کمی کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...