آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رادروین (یکی از یاغیان پیرو باراهیر)

رادروین (یکی از یاغیان پیرو باراهیر)

یکی از دوازده تن باقی مانده از میان یاران باراهیر که در هنگام تصرف دورتونیون به دست خادمات مورگوت دست به یاغی‌گری و مقاومت در برابر خصم کرد و تا آخرین لحظه که توسط گورلیم به آن‌ها خیانت شد به باراهیر وفادار ماند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...