آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - جستجوی اره بور (ماموریت بازپس گیری تنها کوه)

جستجوی اره بور (ماموریت بازپس گیری تنها کوه)

ماموریت تورین سپربلوط و یارانش، بیلبو بگینز و در پاره‌ای از مراحل گندالف، برای بازپس گیری اره بور از چنگ اسماگ اژدها. با اینکه ماموریت موفقیت آمیز بود اما مدت کوتاهی پس از آن تورین سپربلوط در نبرد پنج سپاه کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...