آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - جستجوی سیلماریل (چالشی که تینگول برای برن تعیین کرد)

جستجوی سیلماریل (چالشی که تینگول برای برن تعیین کرد)

ماموریت برن ارخامیون برای بدست آوردن یک سیلماریل از تاج آهنی ملکور که به عنوان مهریه لوتین توسط پدرش تینگول تعیین شده بود. در این جستجو خود لوتین، فینرود شاه نارگوتروند و هوآن سگ شکارچی والینور به برن کمک کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...