آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ لغت الفی به فارسی

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که توسط تیم ترجمه سایت آردا گردآوری شده است. در منبع انگلیسی این مجموعه اشاره شده است که کلمات از آخرین نسخه های ابداعی زبان الفی کوئنیا توسط پروفسور تالکین، انتخاب شده است. این زبان در داستان های این نویسنده و جهانی به نام سرزمین-میانه کاربرد دارد.
در نسخه فارسی کلمات در قالب بیست و شش فصل موضوعی بر محور زندگی اجتماعی، فرهنگ و آداب و سنن و موارد عمومی زندگی الف ها دسته بندی شده است.

مترجمان:

  • رضوان نادی.
  • مازیار یگانه.
  • صدرا گرجی.
  • سجاد. ک.
  • پرنیان. م.
  • منصوره صادقی.

باتشکر از:

  • محمد حسین شکوهی.
  • شیرین نعمت الهی.