آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - متفرقه - فرهنگ لغت الفی به فارسی

فرهنگ لغت الفی به فارسی

فرهنگ لغت الفی به فارسی
۲۵۲۳ Downloads

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که توسط تیم ترجمه سایت آردا گردآوری شده است. در منبع انگلیسی این مجموعه اشاره شده است که کلمات از آخرین نسخه های ابداعی زبان الفی کوئنیا توسط پروفسور تالکین، انتخاب شده است. این زبان در داستان های این نویسنده و جهانی به نام سرزمین میانه کاربرد دارد.

در نسخه فارسی کلمات در قالب بیست و شش فصل موضوعی بر محور زندگی اجتماعی، فرهنگ و آداب و سنن و موارد عمومی زندگی الف ها دسته بندی شده است.

درباره الوه