آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - ملکه آسمان (واردا، همسر مانوه)

ملکه آسمان (واردا، همسر مانوه)

از عناوین واردا و ترجمه ای تحت الفظی برای کُنیه اش النتاری.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...