آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - امیر هافلینگ‌ها (ارنیل ای پریانات)

امیر هافلینگ‌ها (ارنیل ای پریانات)

عنوانی نجیب برای پره‌گرین توک، که طی اقامتش در میناس تیریت، در جنگ حلقه به او دادند و ترجمه‌ای است از زبان الفی و عنوان ارنیل ای پریانات. گرچه به نظر اغراق شده می‌نمود ولی لقب مذکور به تمامی ناشایست به شمار نمی‌رفت. هر چه باشد، پی‌پین وارث تاینی شایر بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...